Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Δήμοι και περιφέρειες με βιοποικιλότητα μετά το 2020 στη 15η Διάσκεψη των μερών της σύμβασης των ΗE για τη βιολογική ποικιλότητα και στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 539/2020
Rapporteur: BIWER Roby
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 14/10/2020
 
The political objective of this own-initiative opinion is to adopt the official position of the CoR to disseminate in the ongoing preparatory meetings and events towards the 15th Conference of Parties of the United Nations Convention on Biological Diversity (UN CBD COP 15) and consequently to contribute to the post-2020 EU Biodiversity Strategy.
The next CBD COP foresees the adoption of the new global policy framework for biodiversity to 2030, at global level. In order to deliver on these global commitments, the EU will have to adopt its own post-2020 biodiversity policy framework in 2021.
The opinion would highlight the importance of the contribution from subnational governments to achieve current and future biodiversity targets, as well as the multiple benefits of biodiversity to a range of objectives that matter particularly at subnational level.
The opinion would also contribute to the ongoing discussion on the next MFF by reinforcing the messages delivered by the CoR opinion on LIFE by the rapporteur, Marco Dus (IT/PES), for the Nature and Biodiversity sub-programme. Reflection on the MFF is a necessary step to guarantee the operationalisation of the next EU budget on ecosystem services and biodiversity conservation and sustainable use.
The opinion would also address key elements that the next Commission should take into consideration for the preparation of the 2021-2030 EU Biodiversity Strategy.
The proposed CoR opinion could:
reflect on the key role of subnational governments in the development of the next biodiversity policy framework, including through contributing to the Sharm el Sheikh to Kunming Action Agenda for Nature and People;
formulate recommendations on how subnational governments can formally be recognised in the implementation and MRV (monitoring, reporting and verification) of the post-2020 biodiversity policy framework. This includes formulating recommendations on capacity building for the implementation and enforcement of such a framework;
financial mechanisms for biodiversity action by LRAs: specific stream of funding under the current LIFE programme, and from different sources. It is also necessary to address opportunities beyond local/regional public financing: national, EU and/or crowdfunding;
propose how subnational governments could communicate the new policy framework; both at global and EU level.

Importance

High
Medium
Low
 

Rapporteur engaged as part of the EU Delegation to the technical meetings previous to the UN CBD COP15

The Rapporteur, Mr Roby Biwer, was nominated to participate online in the Geneva Conferences as part of the EU Delegation. This event took place on 14-29 March 2022, and included the resumed sessions of the twenty-fourth meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA 24), the third meeting of the Subsidiary Body on Implementation (SBI 3) and the third meeting of the Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework (WG2020-3).
He has also been nominated to participate online as part of the EU Delegation in the fourth meeting of the Open-ended Working Group (WG2020-4) on the progress made by the Working Group in developing the post-2020 global biodiversity framework, held from 21 to 26 June 2022 in Nairobi.

 
21 Jun
 

Habitats Directive: new guidance on protected species

The European Commission has published a new guidance document on specieis protection measures under the Habitats directive.

 
12 Oct
 

UN CBD COP15

China, as host country of the UN CBD COP15 confirmed the dates of the 15th meeting of the Conference of Parties' UN Convention on Biological Diversity.
The meeting - in hybrid mode - will take place both in Kunming and online.

The rapporteur submits, on behalf of the CoR, the opinion as official Informative Document to the UN Parties participating to the UN CBD COP15.

 
11 Oct
 

IUCN World Conservation Congress key take-away messages

the IUCN Congress focused on three main themes: the post-2020 biodiversity conservation framework, to be adopted by the parties to the UN Biodiversity Convention; the role of nature in the global recovery from the COVID-19 pandemic; and the need to transform the global financial system and direct investments into projects that benefit nature. With nearly 6,000 registered participants on site and more than 3,500 online participants, this hybrid event brought together leaders from government, civil society, indigenous, faith and spiritual communities, the private sector, and academia, to collectively decide on actions to address the most pressing conservation and sustainable development challenges.

Resolutions adopted by IUCN Members included a call to protect 80% of the Amazon by 2025, to halt deep-sea mining across the oceans, and for the global community to adopt an ambitious One Health approach. The active participation of Indigenous Peoples’ Organisation Members in IUCN’s democratic process led to a focus on indigenous peoples’ rights and role in conservation in many resolutions. In total, IUCN’s more than 1,500 Members adopted 148 resolutions and recommendations, 39 through a vote at the IUCN Congress in Marseille, and 109 through online voting prior to the event. Among the decisions taken in Marseille was also a resolution for IUCN to create a Climate Crisis Commission, to complement the Union’s existing six Commissions.

Furthermore, in its closing session the IUCN Congress adopted [the Marseille Manifesto](https://iucn.s3.eu-west-3.amazonaws.com/en/CGR-2021-1.6-2_Marseille_Manifesto_IUCN_World_Conservation_Congress_10_ September_2021.pdf), including the commitment to respect and harness the perspectives and agency of all citizens, pursue collaboration and partnerships, moreover highlighting local action as a powerful tool for change. The Congress also encouraged governments, civil society, and the private sector to restore a positive relationship with nature and people by promoting investments in nature, transitioning to a nature-positive economy, and prioritizing investments in nature that advance social justice and inclusion. In addition, the IUCN Congress urged governments, the private sector, non-governmental organisations (NGOs), Indigenous Peoples’ Organisations and Community-Based Organisations to take actions that drive transformative changes across all sectors and drastically reduce the causes of biodiversity loss by committing to a transformative, effective, and ambitious post-2020 global biodiversity framework. Last but not least, the IUCN Congress addressed the risks and impacts of the climate emergency, urging ambitious and effective action including at UNFCCC COP 26 and beyond, namely calling governments to limit greenhouse gas emissions, strengthen adaptation, and drive a just transition to a low carbon economy.

Commitments announced by state and non-state actors at the IUCN Congress included:

  • France’s commitment to promote a treaty on plastic pollution, moreover to achieve 30% of protected areas nationally by 2022, and 5% of its Mediterranean maritime area under strong protection by 2027;
  • Greece’s commitment to reduce overfishing by establishing no-takes zones in 10% of their territorial waters by 2030 and to reduce marine plastic pollution by 60%;
  • Over 30 subnational governments, cities, partner organisations and IUCN agreed to expand universal access to high-quality green spaces and to enhance urban biodiversity in 100 cities, representing around 100 million citizens by 2025, and assessing their impact according to the Urban Biodiversity Index;
  • Under the leadership of Western Indian Ocean states, IUCN and partners committed to support the Great Blue Wall Initiative, the first regionally connected network to develop a regenerative blue economy to the benefit of 70 million people, while conserving and restoring marine and coastal biodiversity.

Last but not least, Members also approved a new programme for IUCN for the next four years and elected new IUCN leadership, including the Union’s new President, Razan Al Mubarak.

 
10 Sep
 

Biodiversity protection: Where do we stand?

Based on Member States’ reporting under the Birds and Habitats Directives, the backbone of European Union (EU) nature conservation policy, the latest assessment on the state of nature by the European Environment Agency shows that despite some encouraging developments, the overall picture remains bleak. Only 15 % of habitats and around 27 % of species protected under EU legislation have a good conservation status. An EU-wide assessment of terrestrial, freshwater and marine ecosystems found that, overall, the condition of ecosystems in the EU is unfavourable. Worldwide, most indicators of ecosystems and biodiversity show rapid decline. Targets set to tackle biodiversity loss by 2020, at both EU and global levels under the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD), have not been met.

Under the EU biodiversity strategy for 2030, part of the European Green Deal, the EU has therefore set itself new targets for the next decade. These include enlarging the current network of legally protected areas to cover at least 30 % of the EU’s land area and 30 % of the EU’s seas; and setting legally binding EU nature restoration targets to restore degraded ecosystems. The recent zero-pollution action plan for air, water and soil proposes additional commitments relevant to biodiversity protection.

Parties to the CBD, including the EU, are due to meet on 11-24 October 2021 in China to agree on a post-2020 global biodiversity framework. The EU intends to push for global 2030 targets in line with the commitments set out in its biodiversity strategy and for a much stronger implementation, monitoring and review process. The issue of resource mobilisation will be an important one, especially in the context of the coronavirus crisis, affecting the funding available for biodiversity.

 
04 Jun
 

The Edinburgh Process for subnational and local governments on the development of the post-2020 global biodiversity framework

The CoR participated to the drafting of the full report of the Edinburgh Process consultation with the global subnational constituency entitled ‘The Edinburgh Process for subnational and local governments on the development of the post-2020 global biodiversity framework’.

The report will be submitted as an information paper into the Third Open Ended Working Group (OEWG-3).

 
06 Apr
 

SBI-3 informal session

Rapporteur took the floor at the UN CBD's SBI-3 informal session on behalf of the UN Major Group "local and subnational authorities" to reiterate the importance of involving LRAs in the development and implementation of strategies to conserve and to preserve nature and biodiversity; especially as part of the green recovery and resilience plans. See https://www.cbd.int/conferences/sbstta24-sbi3-prep-02

 
10 Mar
Κοινοποίηση:
 
Back to top