Στοιχεία της γνωμοδότησης 

La prochaine conférence intergouvernementale

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 53/1999
Rapporteur: VAN DEN BRANDE Luc
Co-Rapporteur: KOIVISTO Risto
Commission: COMI
Status: Adopted
Date: 17/02/2000
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top