Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Ο περιφερειακός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία και ο αντίκτυπός του στις περιφερειακές πολιτικές τοπικής εμβέλειας

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 517/2020
Rapporteur: IRUJO AMEZAGA Mikel
Commission: SEDEC
Status: Adopted
Date: 14/10/2020
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top