Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Το μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης από τοπική και περιφερειακή σκοπιά

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5113/2022
Rapporteur: NICA Alin-Adrian
Commission: CIVEX
Status: Currently in discussion
Date: 15/03/2023
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top