Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές σε μόνιμο διάλογο με τους πολίτες

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4989/2019
Rapporteur: MCDONNELL Declan
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 14/10/2020
 

Importance

High
Medium
Low
 

Conference on the Future of Europe. Putting vision into concrete action - COM (2022) 404

The communication presents the EC assessment of what is needed to follow up on the Conference on the Future of Europe's (COFE) proposals. It gives an overview of the next steps and of the methodology and it focus on how to embed participatory democracy into the EU policy and law making. The EC wishes to ensure that citizens are given a closer role in EU policy making, building on lessons learnt from COFE; inter alia, and in the same spirit of the CoR opinion adopted in 2020, it will consider new areas of action aiming in building capacity amongst regional and local actors and launching a new generation of decentralized citizens' dialogues.

 
17 Jun
 

EP Resolution on Citizens’ dialogues and Citizens’ participation in the EU decision-making

The European Parliament adopted on 7 July 2021 a resolution on Citizens' dialogues and Citizens' participation in the EU decision-making (rapporteur: Helmut Scholz, DE/GUE NGL). More information: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2201(INI)&l=en

 
07 Jul
 

Innovating Citizens' Participation (EWRC 2020)

Organized in the framework of the European Week of Cities and Regions, the workshop explored innovative ways of engaging citizens in structured forms of dialogue at local level, strengthening representative democracy with deliberative practices and digital tools. Recordings and information available at: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1458_en

 
15 Oct
Κοινοποίηση:
 
Back to top