Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές σε μόνιμο διάλογο με τους πολίτες

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4989/2019
Rapporteur: MCDONNELL Declan
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 14/10/2020
 

Importance

High
Medium
Low
 

EP Resolution on Citizens’ dialogues and Citizens’ participation in the EU decision-making

The European Parliament adopted on 7 July 2021 a resolution on Citizens' dialogues and Citizens' participation in the EU decision-making (rapporteur: Helmut Scholz, DE/GUE NGL). More information: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2201(INI)&l=en

 
07 Jul
 

Innovating Citizens' Participation (EWRC 2020)

Organized in the framework of the European Week of Cities and Regions, the workshop explored innovative ways of engaging citizens in structured forms of dialogue at local level, strengthening representative democracy with deliberative practices and digital tools. Recordings and information available at: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1458_en

 
15 Oct
Κοινοποίηση: