Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Κώδικας Δεοντολογίας των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4970/2019
Rapporteur: LAMBERTZ Karl-Heinz
Commission: 
Status: Adopted
Date: 05/12/2019
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top