Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Résolution du CdR sur la mise en oeuvre de la stratégie européenne pour l'emploi

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 461/1999
Rapporteur: JANSEN Geert
Co-Rapporteur: SANZ ALONSO Pedro
Commission: COM6
Status: RES
Date: 12/04/2000
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top