Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Η περιφερειακή διάσταση του ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 442/2001
Rapporteur: MÜLLER Peter
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 16/05/2002
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top