Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Ενίσχυση των δράσεων καταπολέμησης της τρομοκρατίας

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 44/2008
Rapporteur: TOPE Graham
Commission: CONST-IV
Status: Working documents
Date: 08/10/2008
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top