Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Nομοθέτημα της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4206/2022
Rapporteur: BIWER Roby
Commission: ENVE
Status: Under preparation
Date: 08/02/2023
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top