Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων: εξισορρόπηση των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων, των επιχειρηματιών και των ταξιδιωτών

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4144/2022
Rapporteur: CIAMBETTI Roberto
Commission: NAT
Status: Under preparation
Date: 15/03/2023
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top