Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Ετήσια έκθεση των έξι Ευρωπαίων συντονιστών σχετικά με την πρόοδο ορισμένων έργων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 405/2006
Rapporteur: SOULAGE Bernard
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 10/10/2007
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top