Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 397/2003
Rapporteur: MARTIN MENIS Adan
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 22/04/2004
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top