Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Η εταιρική σχέση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας: συμβολή στην απασχόληση, την κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 384/2001
Rapporteur: VERKERK Bas
Commission: ECOS
Status: Adopted
Date: 14/03/2002
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top