Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου ΔΕΔ-Μ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 372/2011
Rapporteur: SOULAGE Bernard
Commission: COTER
Status: Working documents
Date: 03/05/2012
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top