Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 354/2003
Rapporteur: TOPE Graham
Co-Rapporteur: SCHAUSBERGER Franz
Commission: CONST
Status: Adopted
Date: 07/07/2005
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top