Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 348/2008
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 12/02/2009
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top