Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2009-2010

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 345/2009
Rapporteur: ALDEGREN Uno
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 09/06/2010
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top