Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση )

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 345/2002
Rapporteur: DURNWALDER Luis
Commission: DEVE
Status: Adopted
Date: 12/02/2003
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top