Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2009-2010

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 344/2009
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 14/04/2010
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top