Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 34/2006
Rapporteur: CAVERI Luciano
Commission: EDUC-IV
Status: Adopted
Date: 27/04/2006
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top