Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Προς την αειφόρο παραγωγή - Πρόοδος στην εφαρμογή της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 332/2003
Commission: DEVE
Status: Adopted
Date: 22/04/2004
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top