Στοιχεία της γνωμοδότησης 

t

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 321/2006
Rapporteur: LAMERS Cor
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 13/02/2007
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top