Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 315/2009
Rapporteur: SANZ ALONSO Pedro
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 10/02/2010
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top