Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ: ΤΡΙΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 314/2007
Rapporteur: LEBRUN Michel
Commission: DEVE-IV
Status: Working documents
Date: 10/04/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top