Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 309/2007
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 09/04/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top