Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Εδαφική συνεργασία στην Ευρώπη

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 308/2007
Rapporteur: BRESSO Mercedes
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 18/06/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top