Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020»

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 296/2010
Rapporteur: SAUWENS Johan
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 31/03/2011
 
THE COMMITTEE OF THE REGIONS- is pleased with the new policy orientations on road safety submitted by the European Commission, and endorses the seven proposed objectives and associated actions; calls on the Commission to clarify exactly what contribution it expects each of the seven individual objectives to make to the overall target of a 50% reduction in road deaths by 2020;

- supports the idea of harmonising the various definitions of a major injury, so that the effectiveness of road safety policy can be better monitored and assessed; feels that, on the basis of a common definition of major and minor injuries, a common objective for reducing the number of major injuries should be developed;

- calls on all Member States to transpose the directive on road infrastructure safety management in full and agrees with the Commission that action should be taken to ensure that the principles set out in that directive are applied to all road infrastructure financed from EU funds, albeit with the proviso that the proportionality principle should always be taken into consideration so that small projects are not burdened with unnecessary red tape or disproportionate technical requirements;

- urges the Commission to develop, within the bounds of its competence, initiatives that foster harmonisation between the Member States with regard to road traffic rules, road signs and road markings. It suggests that the Commission launch public discussions on the subject of this opinion via a green paper.
Κοινοποίηση:
 
Back to top