Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2926/2022
Rapporteur: MENESINI Luca
Commission: ENVE
Status: Working documents
Date: 02/12/2022
 
Κοινοποίηση: