Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Δικαίωμα των πολιτών να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στα κράτη μέλη

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 287/2001
Rapporteur: PELLA Roberto
Commission: CONST
Status: Adopted
Date: 13/03/2002
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top