Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 284/2001
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 15/05/2002
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top