Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Νομικές πράξεις οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2776/2017
Rapporteur: DECOSTER François
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 01/12/2017
 
reiterate support for reform of the comitology system introduced by the Treaty of Lisbon and for the creation of two systems of delegated acts and implementing acts governed by Articles 290 and 291 TFEU
support amending the existing basic acts to replace references to the RPS with references to Articles 290 and 291 TFEU
welcome the strengthening of the European Parliament's scrutiny over the adoption of delegated acts and stress the importance of involving local and regional authorities in this scrutiny,
See pages 5-6 of the follow-up report drafted by the European Commission: https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Opinions/78th-Report_CoR-Follow-up-opinions-November-December-2017.pdf

THE EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS- reiterates support for reform of the comitology system introduced by the Treaty of Lisbon and for the creation of two systems of delegated acts and implementing acts governed by Articles 290 and 291 TFEU (point 4);

- supports amending the existing basic acts to replace references to the RPS with references to Articles 290 and 291 TFEU (point 5);

- welcomes the strengthening of the European Parliament's scrutiny over the adoption of delegated acts and stress the importance of involving local and regional authorities in this scrutiny, (points 12 and 14).
Κοινοποίηση: