Στοιχεία της γνωμοδότησης  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (2011)

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 273/2009
Rapporteur: MCDONNELL Declan
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 10/02/2010
 
Κοινοποίηση: