Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Πέμπτη έκθεση προόδου για την οικονομική και κοινωνική συνοχή

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 273/2008
Rapporteur: VINCENZI Marta
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 27/11/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top