Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Η ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ» ΚΑΙ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ i2010 ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 272/2006
Rapporteur: CAVERI Luciano
Commission: EDUC-IV
Status: Adopted
Date: 13/02/2007
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top