Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ac

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 257/2006
Rapporteur: SANZ ALONSO Pedro
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 06/12/2006
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top