Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 255/2008
Rapporteur: KUHN-THEIS Helma
Commission: EDUC-IV
Status: Adopted
Date: 27/11/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top