Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Τερματισμός της έμφυλης βίας - οι δήμοι και οι περιφέρειες δείχνουν τον δρόμο

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2488/2023
Rapporteur: PORZI Donatella
Commission: SEDEC
Status: Under preparation
Date: 29/11/2023
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top