Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Χρήση στερεών και αέριων πηγών βιομάζας στον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 246/2010
Rapporteur: MEANEY Brian
Commission: ENVE
Status: Working documents
Date: 27/01/2011
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top