Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Μεταρρύθμιση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2414/2022
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 30/11/2022
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top