Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Μεταρρύθμιση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2414/2022
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 01/12/2022
 
Κοινοποίηση: