Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 236/2007
Rapporteur: Bore Albert
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 09/04/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top