Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 235/2006
Commission: CONST-IV
Status: Adopted
Date: 13/02/2007
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top