Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Ενίσχυση των δυνατοτήτων και των συνεργειών των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τις περιφέρειες και τους δήμους

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 229/2023
Rapporteur: GRYFFROY Andries
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 05/07/2023
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top