Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και ρύθμισης της αγοράς για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2288/2023
Rapporteur: CAPUTO Nicola
Commission: NAT
Status: Under preparation
Date: 31/01/2024
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top