Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Ο ρόλος της ΕτΠ στην ενίσχυση της υποεθνικής κλιματικής διπλωματίας ενόψει της COP27 και της COP28

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2284/2022
Rapporteur: GEBLEWICZ Olgierd
Commission: CIVEX
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2022
 
Κοινοποίηση: