Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Προς μια διαρθρωτική συμπερίληψη των δήμων και των περιφερειών στην 27η Διάσκεψη των Μερών (COP 27) της UNFCCC

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2246/2022
Rapporteur: GILLILAND Alison
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2022
 
Κοινοποίηση: