Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 210/2009
Rapporteur: SCHNEIDER Michael
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 15/04/2010
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top