Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Προς μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 210/2008
Commission: CONST-IV
Status: Adopted
Date: 26/11/2008
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top