Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ: ΤΡΙΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 21/2008
Rapporteur: LEBRUN Michel
Commission: DEVE-IV
Status: Adopted
Date: 10/04/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top