Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των τοπικών και των περιφερειακών αρχών για την ενίσχυση των επενδύσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο 2021-2027

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2043/2019
Rapporteur: BORA Manuela
Commission: ECON
Status: Adopted
Date: 04/12/2019
 
THE EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS

points out that, under the current MFF, capacity building for LRAs was supported by the EU through cohesion policy, the SRSP and several other instruments and programmes;
regrets the lack of transparent information on the total amount, actual use and overall impact of the EU resources available for capacity building of LRAs and calls on the Commission to provide this information as soon as possible; suggests that the Annual Monitoring Report of the Structural Reform Support Programmes include a permanent chapter on the involvement of the LRAs as beneficiaries of the Programme;
notes that EU resources available for capacity building of LRAs under the current MFF were used to an insufficient extent, considering the role of LRAs in the current division of powers;
insists that adequate funding for capacity building (i.e. not less than during 2014-2020) should remain directly accessible to LRAs through policy instruments under shared management;
points to its opinions: on the proposed CPR 2021-2027[1], which suggested that the flat rate for technical assistance in the ERDF and CF should be raised to 5%; on the next ERDF/CF, which proposes additional funding for capacity building, including in view of the need to localise the SDGs; on the ESF+[2], aimed at bringing back thematic objective 11 for the post-2020 period;
considers that the EU's long-term goal should be that of a sustainable improvement of LRAs' institutional and administrative capacity;
reiterates its recommendation[3] that the Commission issue a single set of guidelines on capacity building applying to all relevant EU programme;
stresses that chapters on capacity building at all levels of government should be included in the Annual Growth Survey, Country Reports and National Reform Programmes.
THE EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS- points out that, under the current MFF, capacity building for LRAs was supported by the EU through cohesion policy, the SRSP and several other instruments and programmes;

- regrets the lack of transparent information on the total amount, actual use and overall impact of EU resources available for capacity building of LRAs and calls on the Commission to provide this information as soon as possible; suggests that the Annual Monitoring Report of the Structural Reform Support Programme include a permanent chapter on the involvement of the LRAs as beneficiaries of the Programme;

- notes that EU resources available for capacity building of LRAs under the current MFF were used to an insufficient extent, considering the role of LRAs in the current division of powers;

- insists that adequate funding for capacity building (i.e. not less than during 2014-2020) should remain directly accessible to LRAs through policy instruments under shared management;

- points to its opinions: on the proposed CPR 2021-2027, which suggested that the flat rate for technical assistance in the ERDF and CF should be raised to 5%; on the next ERDF/CF, which proposes additional funding for capacity building, including in view of the need to localise the SDGs; on the ESF+, aimed at bringing back thematic objective 11 for the post-2020 period;

- considers that the EU's long-term goal should be that of a sustainable improvement of LRAs' institutional and administrative capacity;

- reiterates its recommendation that the Commission issue a single set of guidelines on capacity building applying to all relevant EU programmes;

stresses that chapters on capacity building at all levels of government should be included in the Annual Growth Survey, Country Reports and National Reform Programmes.
Κοινοποίηση:
 
Back to top